Reseagenter och bolag

Det finns i skrivande stund inget bolag som kommersiellt erbjuder resor till rymdstationer eller längre sträckor, men däremot finns det som tidigare nämnt ett antal som tar dig till jordens omloppsbana. Även om det ännu inte har genomförts någon flygning med riktiga turister så har det förekommit testpiloter och ingenjörer under resorna. Nedan följer en kort sammanfattning för dessa bolag och när de planerar att lansera sina resor.

  • Virgin Galactic – Planerad första kommersiella flygning: 2014
  • Excalibur Almaz – Planerad första kommersiella flygning: 2015-2016
  • SpaceX – Planerad första kommersiella flygning: Tidigast 2016
  • Astrium – Planerad första kommersiella flygning: 2018

Utöver dessa finns det även flertalet andra som fortfarande är i uppstartsfasen, dock utan fungerande prototyper eller raketer. Men en sak är säker, och det är att detta bara är en liten del av vad framtiden har att erbjuda.

I Sverige kan man boka sin rymdresa via GoDream.se, även om man inte tänker köpa rymdresan som present så kan man förstås boka den till sig själv där.

Andra intressanta projekt

Bortsett från kommersiella rymdresor så existerar det även andra väldigt intressanta projekt. Bland annat så finns det planer på att lansera hotell i jordens omloppsbana. Naturligtvis är de inte lika storskaliga som Grand Hotell i Stockholm, utan kommer enbart rymma 4-5 personer initialt. Men projektet och planerna är på ett seriöst stadie och första hotellkapseln är planerad att vara i drift vid år 2020. Utöver detta finns det även andra företag inom rymdsektorn som planerar konstruera och tillverka privatplan som klarar av att flyga så högt som till omloppsbanan. Många experter och yrkesmän inom rymdturismen och den kommersiella sektorn brukar ofta hävda att tiden vi lever i nu kan jämföras med tiden då de första kommersiella flygplanen började dyka upp. Så vi bör alltså inte bli förvånade om rymdresor är vardagsmat om så kort tid som 30-40 år.

Leave a Reply

Sök på sidan

Boka din rymdresa